Jak działa Polison

Tekst 1

Sprzedaż polis


System przygotowuje oferty, przeprowadza analizę potrzeb, zawiera umowy, wystawia i wysyła polisy, inkasuje składkę, przypomina o płatnościach, wysyła maile oraz SMS-y. Przygotowuje wznowienia. Umożliwia aneksowanie. Może tworzyć dla poszczgólnych klientów polisy na warunkach wynegocjowanych indywidualnie. Jednym kliknięciem tworzy rozliczenia i raporty.
Zdjęcie strony startowej
IKONA i tekst 2 (zarządzanie układem i treścią portalu)

Witryny i portale


Możesz prowadzić sprzedaż i obsługę na Twojej stronie lub w stworzonej przez Ciebie witrynie, a nawet w zasobach Twoich partnerów biznesowych takich jak stowarzyszenia, kluby, instytucje finansowe czy duże firmy ubezpieczające swoich pracowników. Polison to platforma typu "White Label" - może działać z logo Twojej firmy przy wykorzystaniu dostarczonej przez Ciebie szaty graficznej.
IKONA i tekst 3 (Konfigurowanie produktów)

Produkty i pakiety


Panel administracyjny pozwala wprowadzać większość zmian w produkcie bez interwencji programistycznej. Umożliwia także  łatwe konfigurowanie produktów i łączenie ich w pakiety. Wspiera także powielanie programów ubezpieczeniowych, na przykład w sytuacji, w której ten sam lub podobny produkt jest oferowany różnym grupom zamkniętym w różnych witrynach.
IKONA i tekst  4 (Doświadczenie klienta)

Doświadczenie klienta


Z punktu widzenia "customer journey" ważne jest, aby pozostawić klientowi wybór ścieżki zakupowej. Dlatego Polison przewiduje proces całkowicie online, hybrydowy lub też stanowi zaplecze techniczne dla tradycyjnego kontaktu z konkretnym ubezpieczającym. Wysyłka korespondencji automatycznej może być pesonalizowana.
IKONA i tekst 5 (Ubezpieczenia i prawo)

Ubezpieczenia i prawo


Polison dba o zgodność z prawem. Na przykład system przeprowadza badanie potrzeb i wyświetla poradę, a na życzenie wysyła ją mailem. Każdy klient widzi jedynie produkty zgodne z wynikami jego APK. Dokumenty np. Karta produktu czy OWU są dostarczane w przewidzianym przez prawo momencie. Wszystkie czynności są archiwizowane.